Steaminator

Уред за почистване с пара. Подходящ за обезмасляване и дезинфекция. Оставя повърхностите максимално сухи.

Категория: