Commercial

Уред за почистване със студена и топла вода, подходащ за големи площи. Без поддръжка. Предлага се и модел до 500 bar.

Категория: