Уреди под високо налягане

Показване на 13–17 от 17 резултата

 • TRL Lance

  За почистване на резервоари, пластмасови контейнери, кошчета и преносими тоалетни. Две въртящи дюзи и една фиксирана.

 • Manhole Cleaner

  За възстановяване, почистване и обслужване на шахти, асансьори и други вертикални отвори. Предназначен за по-висок дебит вода.

 • Cleaning Head Spider

  Хидрозадвижвана глава за миене на превозни средства. Позволява почистване от по-далечно разстояние без загуба на налягане.

 • Silo Cleaner

  За почистване на силози и други съоръжения с голям диаметър с помощта на лебедка. Разтегаеми рамена с ролки.

 • Rotor Arms

  Ротационни рамена в различни конфигурации. Солидна, лека конструкция от неръждаема стомана. Модели 275 и/или 500 bar.